Logistik


I våra lokaler kan vi erbjuda våra hyresgäster lagerplats i form av hyllsystem och pallställ.

Vi har idag många försäljare ifrån olika företag som hyr hyllsystem för deras olika produkter.

Det vi kan erbjuda våra hyresgäster är:

  • Hantering av inkommande gods
  • Återvinning av skräp, wellpapp och metall
  • Transporter av gods till och från verksamheten