Återvinning


Elektronikåtervinning

I våra lokaler demonterar samt sorterar vi inkommande elektronikavfall.
Vi hanterar allt inom elektronikavfall te.x Hushållapparater och kommunikationsutrustning. Vid demonteringen sorteras de olika fraktionerna upp för att sedan gå till vidare återvinning.

Har du som kund andra krav på hur avfallet ska hanteras uppfyller vi dom gärna. Vi hämtar, samt underhåller med pall så att det alltid finns någonstans att göra av ert El-avfall.

Alla våra transporter och hantering är kostnadsfria!


Metallåtervinning

I sorteringhallen hanteras de större metallskrotet i de inkommade containerna. Med hjälp av vår erfarna personal sorteras metallerna upp i avseda kärl vid sorteringen. Vi hanterar och demonterar allt inom metallskrot.

Vi har god kompitens och erfarenhet inom återvinning sedan 1987.

Vi tar hand om:

  • Metaller - Allt inom metallskrot
  • Wellpapp - Kartonger, returpapper
  • Elektronikskrot - Kretskort, hushållsapparater, komponenter m.m
  • Batterier - Lithium Ion batterier samt bly batterier
  • Brännbartavfall - Trä, packning materiel, plast
  • Kabel - Kopparkabel, aluminiumkabel